Vår vision

Målet med Residency Gunnerud var att skapa en mötesplats & konstnärsresidens. 

Residens Gunnerud startades upp med initiativ av Alma Löv Museums konstnärliga ledare Stella Broos och husets ägare Anders Ramström. Projektet startades för att skapa fler mötesplatser i bygden, arrangera kurser och evenemang som ett utbud för allmänheten, erbjuda kulturutövare en gemensam arbetsplats och för att skapa ett konstnärsresidens för att bjuda in konstnärer från hela världen. Projektet beviljades stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att utveckla vissa delar av verksamheten. I samarbetet ingår en rad olika kulturaktörer; Västanå Teater, Origo Film, Lars Andersson (författare), Kari Løvaas (litteraturvetare/författare), Karin Aspenström (roman- och manusförfattare), Stina Bergman (filmare), Staffan Jofjell (fotograf), Christofer Bocker (dramatiker), Alma Manusutbildning och Konstfrämjandet. Vi samarbetar även med många konstnärer och flera institutioner. I huset sitter även företagen Journalia och Nira Lant.

Våra visioner i korthet

Kontakta oss

Gunnerud 77,

68696, Östra Ämtervik

Sverige

 

070-271 93 70

residensgunnerud@gmail.com

Sponsorer