Husets historia

Gunnerudsgården i Gunnerud, Östra Ämtervik, eller Lajaal (Ladugärdet) är en gård med anor från 1600-talet.

I slutet av 1800-talet köptes gården in av Östra Ämterviks kommun och blev kommunens ålderdomshem där gamla och fattiga fick leva av det som gårdens jordbruk gav. Det sägs att Selma Lagerlöf var drivande i detta beslut.

 

Den dåvarande huvudbyggnaden brann ner vid sekelskiftet och det nya ålderdomshemmet, ett ståtligt putsat hus i tegel stod klart 1913 med plats för 32 inneboende, stor matsal, samt föreståndarfamiljen privata lägenhet. Kommunens fattigvårdstyrelse och andra kommunala nämnder, där bl.a. Selma Lagerlöf satt med, hade nu och då sina sammanträden i hemmets samlingssal. 

 

Vårdhemmet var i drift fram till 1975, och är sedan 1977 privatägt. Sedan 1980-talet har det varit i bruk som bl.a. vandrarhem och HVB-hem.

Kontakta oss

Gunnerud 77,

68696, Östra Ämtervik

Sverige

 

070-271 93 70

residensgunnerud@gmail.com

Sponsorer